Cách dùng máy rửa bát Texgio

hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng an toàn và các cách khắc phục sự cố,…

Hot!

 Đèn báo hiệu chất tẩy rửa thấp: sẽ sáng khi bộ phận định lượng cần đổ đầy.
Màn hình: Để hiển thị thời gian trì hoãn hoăc mã lỗi hay thời gian ước tính còn lại của chương trình
Đèn chỉ báo chương trình: Khi bạn lưa chọn một chương trình rửa nào thì đèn thích hợp sẽ bật. ON/OFF ( BẬT /TẮT): Để đóng/ngắt nguồn cấp điện
2DELAY : Chức năng này cho phép bạn trì hoãn thời gian khởi động chu kỳ làm việc từ 1- 19 giờ (phụ thuộc vào vào model). Lựa chọn thời gian trì hoãn rửa nếu bạn muốn bằng cách ấn núm DELAY - TRÌ HOÃN. Núm ấn có tích hợp tăng số giờ trì hoãn, mỗi mức là 1 giờ.
Program: Chọn chương trình rửa đèn báo tương ứng cho mỗi chương trình sẽ sáng.
Start/Pause: Ấn nút này để khởi động hay dừng , máy rửa bát đèn sẽ bật khi khởi động.
Đèn báo hiệu mức muối thấp: sẽ sáng khi bộ phận làm mềm cần phải đổ đầy.www.bepviet.net